Regulamin zawodów D10 Drift Battle of Poland 2020.

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Przedmiotem zawodów D10 Drift Battle of Poland 2020 jest dwudniowa rywalizacja zawodników kierujących modelami zdalnie sterowanymi w skali 1:10 w kontrolowanym poślizgu, czyli w tzw. driftingu.
 2. Regulamin D10 Drift Battle of Poland 2020 (zwany dalej Regulaminem) jest dokumentem określającym zasady rozgrywek i uczestnictwa w zawodach rc driftingowych.
 3. Zawody D10 Drift Battle of Poland 2020 organizowane przez przedstawicieli: „Models&Events Sp. z o.o.”; „Driftownia”; „DriftRc.pl” oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. zwanymi dalej Organizatorami.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie nie później, niż na 7 dni przed terminem najbliższej rundy zawodów.
 5. Poprzez fakt uczestnictwa w zawodach, zawodnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zrzeka się prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatorów.
 6. Zawody D10 Drift Battle of Poland 2020 składają się z dwóch dni rywalizacji i w miarę możliwości jednego dnia treningowego, które odbędą się w Poznaniu na Tagach Hobby 2020.
 7. Powierzchnia toru przygotowanego do Zawodów D10 Drift Battle of Poland 2020 to wykładzina techniczna (dywan).

§ 2

KIEROWNICTWO ZAWODÓW

 1. Kierownictwo poszczególnych rund/eliminacji oraz finału stanowią osoby wskazane przez Organizatorów, czyli:
  1. Zespół Sędziów.
  2. Dyrektor zawodów (może znajdować się w Zespole Sędziów)
  3. Inne osoby wskazane przez Organizatorów

§ 3

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

 1. Do udziału w zawodach D10 Drift Battle of Poland 2020 będą dopuszczeni zawodnicy, którzy:
  1. dokonają zgłoszenia do startu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej D10 Drift Battle of Poland 2020 oraz innych mediach
  2. dokonają wpłaty wpisowego najpóźniej 3 dni przed zawodami na wskazane konto PAYPAL
  3. dostosuje swój model do wymogów technicznych zawartych w niniejszym regulaminie.
 2. Wysokość wpisowego określa organizator.
 3. Ilość zawodników jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Maksymalna liczba zawodników to 100

 

§ 4

KALENDARZ ZAWODÓW

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub odwołania imprezy w trakcie jej trwania na skutek działania „siły wyższej” lub ze względu na sytuację epidemiologiczną i zarządzeń z tym związanych.

§ 5

PODZIAŁ NA KLASY

 1. Zawody D10 Drift Battle of Poland 2020 rozgrywane są w klasie RWD (modele z napędem tylko na tylną oś)
 2. Warunkiem rozegrania zawodów w danej klasie będzie zebranie się min 12 modeli w dniu zawodów.
 3. W przypadku nie rozegrania zawodów zgodnie z zapisem § 5 pkt 2 Organizatorzy nie zwracają wpisowego ani kosztów przejazdu na zawody.

§ 6

WARUNKI TECHNICZNE MODELI

INFORMACJE OGÓLNE:

Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w zawodach zawodnikowi, którego model lub wyposażenie niesie za sobą zagrożenie dla współzawodników, ich sprzętu lub toru, bądź jego infrastruktury.

Każde podwozie przed zawodami przejdzie inspekcje mającą na celu weryfikacje poniższych wymagań. Zawodnik będzie miał czas (najpóźniej 5 min przed jego kolejnym startem) do usunięcia ewentualnych wad, nie usunięcie ich spowoduje automatyczną dyskwalifikację modelu.

Zawodnik, którego model uległ awarii i nie można jej usunąć, może skorzystać z modelu nie startującego w zawodach innego uczestnika, jeśli jest sprawny i spełnia poniższe wymogi.

Opony będą specjalnie znaczone i za każdym razem będą podlegać ocenie sędziów, czy nie zostały podmienione lub poddane obróbce mechanicznej.

Nie dopuszczone do zawodów będą modele wyposażone w elementy dymiące lub moduły dźwiękowe!

PODWOZIE:

 1. Dopuszczone są podwozia wszystkich producentów.
 2. Dopuszczone są modyfikacje podwozia (fabryczna lub własnoręczne).
 3. Dopuszczone są podwozia z napędem na pasek i wałek.
 4. Podwozie musi być w skali 1:10 (min wymiary 250x190mm), przeznaczone wyłącznie do modeli on Road (zabronione są buggy, ciężarówki, mini i inne nie będące modelem on Road).

NAPĘD

 1. Dopuszczone są tylko silniki elektryczne.
 2. Dopuszczone są silniki szczotkowe oraz bezszczotkowe, dopuszczalna ilość zwoi to 10,5 lub więcej.
 3. Dopuszczone są wszystkie regulatory elektryczne, które działają prawidłowo.
 4. Dopuszczone są regulatory ze wstecznym biegiem.

ZASILANIE – PAKIETY

 1. Dopuszczone są baterie z 6 cel, lub 7,2 V (NiCd , NiMH).
 2. Dopuszczone są baterie 2S – Li Po; Li Fe.
 3. Nie ma ograniczenia pojemności pakietu.
 4. Pakiet w podwoziu powinien być umieszczony przed tylną osią
 5. Nie dopuszczane do zawodów będą modele z umieszczonym pakietem za tylną osią.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przed powstaniem pożaru, ładowanie pakietów może odbywać się tylko w „safe bag’ach”

RADIO (APARATURA)

 1. Dopuszczone są aparatury radiowe w pasmach 27MHz, 40MHz, 75MHz, oraz 2,4 GHz.
 2. W przypadku używania aparatur w standardzie xx MHz, wymagane jest by zawodnik posiadał dodatkowy komplet kwarcy.

KAROSERIE

 1. Niedozwolone są karoserie wyścigowe. (Touring)
 2. Karoseria musi odwzorowywać realne auto startujące w zawodach driftowych 1:1,.
 3. Karoseria musi być w umownej skali 1:10.
 4. Karoseria musi być pomalowana i wykończona, mile widziany jest jak największy realizm odwzorowania oraz musi posiadać komplet elementów karoseryjnych, np. zderzaki, błotniki.
 5. Karoseria w każdym przejeździe musi być kompletna, czyli posiadać wszystkie zderzaki, błotniki i spoilery (jeśli posiadała spoilery na początku zawodów)

OPONY

 1. Zawodnicy używają tylko i wyłącznie opon jakie dostarczy Organizator w ramach wpisowego.
 2. Zawodnik ma obowiązek założenia 4 takich samych opon na każde koło
 3. Otrzymane opony organizator oznaczy by ograniczyć nadużycia czy modyfikacje opon.
 4. Nie dopuszcza się docierania opon na asfalcie, chodniku czy papierem ściernym.
 5. Nie dopuszcza się smarowania opon płynami poprawiającymi przyczepność
 6. Nie dopuszcza się do używania opon modyfikowanych np. poprzez naklejanie taśmy klejącej lub różnych opon na przednią i tylną oś
 7. Opony uznane podczas kontroli za nadmiernie zużyte lub docierane muszą zostać zmienione na koszt użytkownika, w przeciwnym razie zawodnik traci prawo do dalszych startów w zawodach.

§ 7

PRZEBIEG ZAWODÓW

ETAP I – KWALIFIKACJE

 1. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do kwalifikacji musi:
  1. dokonać rejestracji w miejscu wyznaczonym przez organizatora
  2. odebrać naklejki i opony i obowiązkowo umieścić je adekwatnie: naklejki na karoserii zgodnie z wytycznymi Organizatora i opony na felgi w modelu
  3. pokazać model do inspekcji czy spełnia wymogi techniczne.
 2. Jeżeli powyższe wymogi zostają spełnione, zawodnik może przystąpić do zawodów.
 3. Przedmiotem współzawodnictwa jest pokonanie sekwencji zakrętów w sposób najwyżej oceniony przez zespół sędziów.
 4. Podczas zawodów w ramach kwalifikacji miejsce będą miały 3 sesje składające się z:
  1. Treningu wolnego w grupach zgodnie z podziałem i w czasie przekazanym zawodnikom podczas breifingu.
  2. Przejazdu punktowanego, ilość przejazdów punktowanych określą sędziowie na briefingu. przejazdy punktowane danego zawodnika nie odbywają się po sobie.
 5. Rozpoczęcie zawodów, kolejność przejazdów, linii przejazdu oraz zmiany w organizacji zawodów określają oficjalne komunikaty oraz obowiązkowy breifing.
 6. Sygnał do startu daje sędzia lub osoba do tego wyznaczona (sygnał może pochodzić od urządzenia elektronicznego). Nie stosowanie się do tych sygnałów grozi dyskwalifikacją zawodnika.
 7. Każdy z zawodników ma prawo do udziału w kwalifikacjach zgodnie z wytycznymi przekazanymi podczas briefingu oraz Regulaminem Zawodów.
 8. Organizator imprezy może zarządzić mniejszą lub większą ilość przejazdów. Oceny sędziowskie z najlepszego przejazdu decydują o kolejności zajmowanych miejsc w klasyfikacji przejazdów eliminacyjnych.
 9. Z powodów takich jak ilości uczestników, bądź ramy czasowe imprezy organizator zastrzega możliwość modyfikacji kwalifikacji w celu przyspieszenia zawodów. Wszystkie zmiany będą wyjaśniane podczas obowiązkowego briefingu.
 10. Zawodnik przystępujący do kwalifikacji oraz do jazdy w parach, bierze odpowiedzialność za przygotowanie techniczne modelu. Jeżeli w trakcie przejazdu model ulegnie awarii następuje dyskwalifikacja zawodnika.

TU: 5 min na serwis w przypadku awarii przed wyznaczonym startem

 

PUNKTACJA KWALIFIKACJI

 1. Pojedyncze przejazdy są oceniane przez zespół sędziów.
 2. Miejsca punktowane (tzw. Clipping Pointy i/lub/oraz Zony) powinny być usytuowane na kilku zakrętach toru. CP oraz Zony są ustalane przez zespół sędziów na briefingu.
 3. Punkty są przyznawane za utrzymanie linii przejazdu, Clipping Pointy, Zony, dynamikę, płynność jazdy, kąty oraz show.
 4. Istotnymi kryteriami na których sędziowie opierać będą swoją ocenę będzie wybrana przez zawodnika linią driftu w stosunku do wyznaczonej na briefingu, prędkość przejazdu oraz ewentualne odprostowania podczas driftu.
 5. Punkty nie będą naliczane za prosty przejazd przez CP i Zony (nie driftem).
 6. Każdorazowy wjazd na „wysepkę” poza torem przejazdu czy uderzenie w bandę skutkujące zmianą położenia modelu wiąże się odjęciem punktów przez sędziujących.

 

ETAP II – PRZEJAZDY W PARACH

 1. Przejazdy finałowej 32-ki lub16-tki, ćwierćfinały, półfinały oraz finał odbywają się parami.
 2. Doboru par dokonuje się w następujący sposób: 1:32, 2: 31 lub 1:16, 2:15, itd.
 3. Zwycięzca każdej pary przechodzi do dalszych rozgrywek.
 4. Każda para zawodników, na każdym etapie rozgrywek wykonuje dwa przejazdy punktowane. W dwóch (punktowanych) przejazdach każdy kierowca raz „goni”, a raz „ucieka”.
 5. O kolejności ustawienia do przejazdów decyduje miejsce w eliminacjach. Pierwszy jedzie zawodnik wyżej rozstawiony. Przejazd próby odbywa się w tej samej kolejności co pierwszy przejazd punktowany.
 6. Pojazd goniący jest ustawiany w wyznaczonej przez linie startowe odległości od uciekającego. Zawodnicy ruszają na sygnał sędziego. Zawodnik goniący nie może wyprzedzić uciekającego na prostej rozbiegowej, to jest uznawane jako falstart i skutkuje wynikiem 10:0 na korzyść zawodnika uciekającego.
 7. W przypadku gdy, podczas przejazdu w parach pojazd zawodnika goniącego „wyspinuje”, zawodnik uciekający pomimo wygranej ma obowiązek dokończyć przejazd (dokończenie przejazdu nie jest już punktowane). Podobnie jest w przypadku pojazdu uciekającego, pojazd goniący (o ile spin nie zablokował możliwości dalszej jazdy) musi dojechać do mety.
 8. Po zakończeniu przejazdu obaj zawodnicy zatrzymują pojazdy i czekają na punktację. Dopiero po ogłoszeniu wyniku zawodnicy zamieniają kolejność na liniach startowych i zaczynają kolejny bieg na sygnał sędziego.
 9. Każde okrążenie jest oceniane na przewagę (np. 9:1; 7:3; 6:4) lub równowagę (5:5). Po ukończeniu 2 okrążeń do następnej rundy przechodzi zawodnik, którego przewaga w przejazdach punktowanych jest większa. Równowaga może wystąpić maksymalnie w dwóch bitwach w parach ze zmianą kolejności. Jeżeli nastąpi kolejna równowaga, zawodnicy stają do tzw. NAGŁEJ ŚMIERCI
 10. Nagła śmierć. Pierwszy pojedynek rozpoczyna zawodnik który był wyżej w kwalifikacji. Obydwaj zawodnicy wykonują 3 ciągłe okrążenia. Prowadzący stara się prowadzić model bezbłędnie, bez spinów, uderzeń w bandy i innych przygód, nie dając się wyprzedzić i zachowując idealną linię driftu. Każdy jego błąd skutkuje automatyczną przegraną. Idealny przejazd daje zwycięstwo prowadzącemu. Samochód goniący ma starać się wywierać presję na gonionego, aby ten popełnił błąd będąc blisko za nim, ale unikając kontaktu. Czyste i udane wyprzedzenie (w trakcie driftu) skutkuje zwycięstwem goniącego. Uderzenie uciekającego przez goniącego skutkuje przegraną tego ostatniego. Pierwszy zawodnik, który popełni błąd automatycznie przegrywa.

KRYTERIA OCENY DLA BITWY W PARACH (TSUISO)

 1. Sędziowie podczas tsuiso będą zwracać uwagę na:
  1. kąt.
  2. linie driftu wyznaczoną przez naklejki na torze przejazdu – obu modeli
  3. ciągłość driftu – brak odprostowań (sędziowie będą zwracać uwagę na reakcje kół związanych z pracą gyro w przypadku przejazdów RWD)
  4. płynność, gładkość przejazdu
  5. prędkość
  6. odległości (od drugiego pojazdu i przeszkód).
  7. żywiołowość, brawurę przejazdu (show).
 2. Sędziowie oceniają każde okrążenie indywidualnie i suma ich ocen jest wynikiem końcowym
 3. Obaj zawodnicy powinni utrzymać linię przejazdu, wyznaczoną w kwalifikacji. tzn. starając się „zaliczyć” wszystkie miejsca punktowane w przejazdach kwalifikacyjnych… Clipping Pointy, Zony i punkty naniesione na tor wyznaczające właściwą linię przejazdu.
 4. Głównym zadaniem goniącego jest jazda za prowadzącym, w małej odległości, naśladowanie linii przejazdu z przejazdów eliminacyjnych. Musi przy tym unikać kontaktu z prowadzącym i popełniania jego błędów.
 5. Sędziowie indywidualnie rozpatrują każdy bieg według w/w kryteriów.
 6. Wyprzedzanie podczas tsuiso jest dozwolone, ale tylko podczas driftu, ewentualnie, jeśli uciekający „wyspinuje”, uderzy w bandę lub wyjedzie poza trasę.
 7. Kontakt pomiędzy pojazdami i elementami toru jest dopuszczalny dopóki uderzenie nie powoduje zmiany linii przejazdu.
 8. Kryteria oceny mogą różnić się minimalnie w zależności od imprezy i sędziów. Jeden sędzia będzie wymagał od zawodników dużego kąta, a inny większej prędkości. Sędziowie zarządzą przed BITWĄ W PARACH obowiązkowe spotkanie zawodników, aby ustalić czego od nich oczekują.

PROTESTY

Każdy zawodnik po ogłoszeniu wyników przejazdów eliminacyjnych ma prawo do złożenia dowolnej liczby protestów dotyczących naruszenia niniejszego regulaminu

 • jeden protest dotyczyć może tylko jednego zawodnika/samochodu.
 • na zgłoszenie protestów zawodnicy mają 2 minut od momentu podanego przez zespół sędziów (po ogłoszeniu wyników).
 • protesty rozpatrywane są na bieżąco w kolejności ich przyjmowania.
 • protesty rozpatrywane są przez zespół sędziów, od którego decyzji nie przysługuje odwołanie.
 • składanie protestów jest odpłatne, a opłata ta podlega zwrotowi tylko jeżeli protest okaże się mieć podstawy i zostanie rozstrzygnięty dla zgłaszającego pozytywnie. Opłata wynosi 2-krotność wpisowego za każdy protest.

§ 8

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Od każdego uczestnika oczekujemy kulturalnego zachowania i okazywania wsparcia innym zawodnikom, liczymy na wzajemną pomoc by każdy mógł brać udział w naszych zawodach z radością.
 2. W ciągu każdego dnia oczekuje się, że nie przeklinamy, nie kradniemy, nie używamy żadnych narkotyków ani alkoholu i nie niszczymy żadnych rzeczy. Oczekuje się również, że każdy będzie pilnować swoich rzeczy i bezpieczeństwa. Każdy jest odpowiedzialny za siebie, swoje rzeczy i bezpieczeństwo!”
 3. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub zagubione, które zostaną zniszczone lub zajęte przez osoby trzecie. Organizator i kierownictwo zawodów nie przyjmują na siebie odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane przez uczestników (widzów, zawodników) w stosunku do osób trzecich i ich mienia podczas trwania zawodów. Organizator ma prawo żądania naprawienia szkody od osoby, która jej dokonała.
 4. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu zastrzega sobie Organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia biegów pokazowych, które nie będą wliczane do klasyfikacji zawodów.
 6. Osoba wpisująca się do rejestratora zawodów (zawodnik), potwierdza że przeczytała powyższe przepisy i akceptuje je, oraz wyraża zgodę na publikacje swoich danych osobowych takich jak: Imię, Nazwisko.
 7. Zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających jego wizerunek zarejestrowany podczas trwania zawodów oraz związanych z uczestnictwem w nich wydarzeniach. Ponadto zawodnik wyraża zgodę na umieszczanie i publikowanie swojego wizerunku na profilach internetowych promujących zawody D10 Drift Battle od Poland, profilu Facebook, Google dokumenty, YouTube i inne oraz w mediach w celu informacji i promocji zawodów.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych – Art.81 i 83
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych
 • Kodeks Cywilny – Art. 23 i 24
 • Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463)Powierzchnia toru to beton, utwardzony i polerowany. Na tak przygotowanym podłożu, umieściliśmy bandy, wyspy, barierki, ogrodzenia, malowanie pasów i wyposażenie statyczne.